Autor: Nicole Schankin

Startschuss: Finanzämter fangen bald die Bearbeitung an

Normalerweise beginnen die Finanzämter Mitte März mit der Bearbeitung der Einkommensteuererklärung. Grund hierfür sind die gesetzlichen Fristen, die Arbeitgebern, Versicherungen und anderen Institutionen bis Ende Februar eines Jahres Zeit lassen, um der Finanzverwaltung die erforderlichen Daten, wie Lohnsteuerbescheinigungen, Beitragsdaten zur Kranken- und Pflegeversicherung, Altersvorsorge sowie Rentenbezugsmitteilungen, zur Bearbeitung der Steuererklärung zu übermitteln.


Weiterlesen »


Neues Design: SteuerGo jetzt noch übersichtlicher

In unserem beständigen Bestreben, unseren Usern ein erstklassiges Nutzungserlebnis zu bieten, freuen wir uns, Ihnen eine grundlegend überarbeitete Übersicht in SteuerGo vorstellen zu dürfen. Mit einem frischen Design und einer intuitiven Struktur ist es jetzt einfacher denn je, durch die verschiedenen Bereiche zu navigieren und die Funktionen zu nutzen, die Ihnen am wichtigsten sind. Hier ist ein detaillierter Blick auf all das, was neu ist:


Weiterlesen »


Rückblick 2023: Durch neue Features zum besseren Nutzererlebnis

Rückblick 2023: Durch neue Features zum besseren Nutzererlebnis

Die Online-Steuererklärung SteuerGo startet mit wichtigen Verbesserungen ins neue Steuerjahr und wird somit noch nutzerfreundlicher. Hier finden Sie die Auflistung aller Features, die die Bedienbarkeit und das Gesamterlebnis unserer Nutzer signifikant verbessern. Von raffinierten Verbesserungen bestehender Funktionen bis hin zur Einführung völlig neuer Features.


Weiterlesen »Checkliste für die Steuererklärung: Alles, was Sie brauchen

Checkliste für die Steuererklärung

Die jährliche Steuererklärung mag für viele eine unangenehme Pflicht sein, aber eine sorgfältige Vorbereitung kann Ihnen nicht nur Zeit sparen, sondern auch zu einer möglichen Steuererstattung führen. Um sicherzustellen, dass Sie keine wichtigen Informationen vergessen und keine Steuervorteile übersehen, haben wir eine umfassende Checkliste für Ihre Steuererklärung zusammengestellt.


Weiterlesen »


Obligation to submit a tax return for employees: When is a tax return necessary?

Nachversteuerung: Zinsen aus Privatdarlehen

As an employee, income tax, solidarity surcharge and, if applicable, church tax are normally deducted monthly from your salary and transferred directly to the tax office. In most cases, this would fulfil your tax obligation and you would not have to file a tax return, especially if you have remained single and at your job throughout the year.


Weiterlesen »


Obowiązek złożenia zeznania dla osób zatrudnionych: Kiedy trzeba złożyć zeznanie?

Nachversteuerung: Zinsen aus Privatdarlehen

Pracownikom etatowym podatek od wynagrodzenia, podatek solidarnościowy i, w stosownych przypadkach, podatek kościelny są zwykle potrącane co miesiąc od wynagrodzenia i przekazywane bezpośrednio na rzecz urzędu skarbowego. W większości przypadków wypełnia to obowiązek podatkowy i nie trzeba składać zeznania podatkowego, zwłaszcza jeśli jest się osobą o wolnym stanie cywilnym i pracującą przez cały rok u tego samego pracodawcy. 


Weiterlesen »


Evaluarea fiscală obligatorie pentru angajați: Când este necesară depunerea declarației fiscale?

Nachversteuerung: Zinsen aus Privatdarlehen

În calitate de salariat, impozitul pe salariu, taxa de solidaritate și, dacă este cazul, impozitul bisericesc sunt în mod normal reținute lunar din salariul dumneavoastră și transferate direct la biroul fiscal. În cele mai multe cazuri, acest lucru îndeplinește obligația fiscală și nu este necesar să depuneți o declarație fiscală, mai ales dacă ați rămas singur și la locul de muncă pe tot parcursul anului.


Weiterlesen »


Обязательная подача декларации для работников по найму: Когда налоговая декларация необходима?

Nachversteuerung: Zinsen aus Privatdarlehen

Если Вы работник по найму, налог на заработную плату, взнос солидарности и, если требуется, церковный налог обычно ежемесячно вычитаются из Вашей заработной платы и перечисляются непосредственно в налоговую инспекцию. В большинстве случаев таким образом Вы выполняете свои налоговые обязательства, и Вам не нужно подавать налоговую декларацию, особенно если Ваше семейное положение не изменилось и Вы оставались на своем рабочем месте в течение всего года.


Weiterlesen »
Strom, Hosting und Nachhaltigkeit

Was Strom & Hosting mit Nachhaltigkeit zu tun haben

Wussten Sie, dass Sie nur 20 Mal googeln müssen, um soviel Energie zu verbrauchen wie eine Energiesparlampe in einer Stunde? Pro Google-Suche werden ca. 0,3 Wattstunden verbraucht. Hochgerechnet verbraucht das Internet sehr viel Energie, sowohl auf Seiten der Nutzer als auch der Webseitenbetreiber.


Weiterlesen »


Papierlose Steuererklärung: Gut fürs Klima

Die komprimierte Steuererklärung auf Papier hat ausgedient. Seit 2022 fordern die Finanzbehörden, dass Steuererklärungen immer authentifiziert an das Finanzamt übertragen werden. Das gilt für alle elektronischen Übermittlungen ab dem Steuerjahr 2021. Einige sind froh darüber, andere ärgern sich. Schließlich hat es die letzten Jahre doch super funktioniert, richtig? Aber werfen wir doch mal einen Blick auf die positiven Fakten, die die papierlose Abgabe mit sich bringt:

Weiterlesen »


SteuerGo mit 4,9 Sternen von 5 ausgezeichnet

Auch in diesem Jahr wurden wir beim BankingCheck-Award in der Kategorie „Bester Digitaler Steuerberater“ nominiert. Nach einem ersten Platz im Vorjahr haben wir dieses Jahr mit 4,9 von 5 möglichen Punkten einen sehr guten zweiten Platz in der Nutzergunst erreicht. Sieger war unsere zweite Steueranwendung Lohnsteuer kompakt, ebenfalls als Mobil-App verfügbar.


Przegapili Państwo termin złożenia zeznania? W ten sposób złożą Państwo wniosek o przedłużenie tego terminu!

Abgabetermin verpasst? So beantragen Sie eine Fristverlängerung!

Jeśli nie udało się Państwu dotrzymać nowego terminu złożenia zeznania, czyli 1 lub 2 listopada 2021 roku, są Państwo narażeni na kary za spóźnienie w wysokości do 10 procent. Ale proszę się nie martwić! Z reguły urząd skarbowy nie ma nic przeciwko temu, aby zeznanie podatkowe wpłynęło kilka dni lub tydzień później.  Jeśli potrzebują Państwo więcej czasu, należy wysłać nieformalny list z prośbą o przedłużenie terminu. To zwykle wystarcza, aby przesunąć termin. Pomoże Państwu w tym nasz przykładowy list!


Weiterlesen »


Więcej czasu na zeznanie podatkowe 2020

Mehr Zeit für die Steuererklärung 2020

Dobra wiadomość dla wszystkich podatników, którzy nie mogą sporządzić zeznania podatkowego w czasie wakacji. Termin złożenia zeznania został przesunięty z 31 lipca 2021 na 31 października 2021. 


Weiterlesen »Zeznanie podatkowe: Obowiązek złożenia zeznania podatkowego w przypadku otrzymywania dodatku za skrócony czas pracy

Kurzarbeitergeld führt fast immer zur Steuererklärungspflicht

W następstwie kryzysu związanego z koronawirusem kilkakrotnie zmieniano przepisy regulujące otrzymywanie dodatku za skrócony czas pracy. Na przykład okres otrzymywania postojowego został wydłużony do 24. miesięcy. Istnieją również specjalne przepisy dotyczące opodatkowania składek pracodawcy na zasiłek postojowy i sezonowy zasiłek za skrócony czas pracy. Co jednak oznaczają te regulacje dla zeznania podatkowego?


Weiterlesen »


Indywidualna ocena małżonków: Jak dzielone są m.in. wydatki specjalne

Einzelveranlagung für Ehegatten: Wie Sonderausgaben u.a. aufzuteilen sind

Od 2013 r. alternatywą dla wspólnej oceny dla par małżeńskich nie jest już osobna forma rozliczenia, lecz ocena indywidualna dla małżonków (§ 26a ustawy o podatku dochodowym – EStG). W ramach indywidualnego rozliczania się każdy z małżonków musi złożyć osobne zeznanie podatkowe, a także otrzymać osobną decyzję podatkową. Oznacza to, że dla każdego z małżonków dokonuje się dwóch odrębnych obliczeń podatkowych i podatek jest obliczany według stawki podstawowej.


Weiterlesen »


Dodatkowe zarobki podczas postojowego ułatwione

Verbesserte Hinzuverdienstmöglichkeit während der Kurzarbeit

Każdy, kto obecnie jest dotknięty przez skrócony czas pracy, może zarobić dodatkowe pieniądze w „branżach o znaczeniu systemowym“ w okresie od 1.4. do 31.10.2020. W tym przypadku zarobki nie są zaliczane na poczet dodatku za pracę w skróconym wymiarze godzin (postojowe). Warunkiem uzyskania możliwości dodatkowych zarobków jest jednak to, aby zarobki nadal wypłacane z głównego miejsca pracy, wraz z dodatkiem za pracę w skróconym wymiarze godzin i zarobkami z pracy na ćwierć etatu, nie przekraczały normalnego dochodu brutto.


Weiterlesen »


Korona-kryzys: Informacje dla pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek

Corona-Krise: Infos für Arbeitnehmer

Korona-kryzys ogarnął „na dobre” również Niemcy i dalej pojawia się wiele pytań co do tego, co będzie dalej. Niestety, na to też nie znamy odpowiedzi. Możemy jednak pomóc dając mały wgląd w sprawy dotyczące koronawirusa i pracobiorców.


Weiterlesen »