Aktualny czas przetwarzania: Powiadomienia o naliczeniu podatku trwają dłużej!

Urzędy skarbowe doświadczają obecnie zaległości w przetwarzaniu, co skutkuje długim czasem przetwarzania zeznań podatkowych. Pracownicy nie nadążają z przetwarzaniem z powodu dodatkowych zadań, takich jak zeznania podatkowe od nieruchomości. Brak personelu wydłuża czas przetwarzania. Dalsze opóźnienia spodziewane są w 2023 roku.

Czas rozpatrywania sprawy podatkowej może się znacznie różnić i zależy od złożoności, tego, czy jest ona zautomatyzowana, czy przetwarzana przez urzędnika.
Informacje na temat statusu przetwarzania można uzyskać w swoim urzędzie skarbowym

Deklaracje podatkowe są zawsze przetwarzane przez właściwy urząd skarbowy. W związku z tym tylko urzędnik może udzielić informacji na temat aktualnego statusu przetwarzania po złożeniu zeznania.

Po złożeniu zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym za pomocą SteuerGo otrzymasz potwierdzenie odbioru. Służy ono jako dowód otrzymania zeznania przez urząd skarbowy. Na koncie klienta znajduje się podsumowanie danych, w tym dane kontaktowe urzędu skarbowego w przypadku pytań. W przypadku pytań należy zawsze podawać swój numer podatkowy!

Ważne: Po sześciu miesiącach braku aktywności ze strony urzędu skarbowego od momentu złożenia zeznania podatkowego istnieje możliwość odwołania się od braku aktywności.

 

(Przetłumaczone automatycznie)