Podatek od drugiego miejsca zamieszkania – termin rozliczenia, możliwość odliczenia i zwolnienie z płacenia tego podatku

Zweitwohnsitzsteuer – Fälligkeit, steuerliche Absetzbarkeit und Befreiungsmöglichkeiten

Wiele osób z przyczyn zawodowych mieszka w drugim mieszkaniu obok swojego głównego miejsca zamieszkania. Tutaj dowiedzą się Państwo, co jest istotne przy poszukiwaniach drugiego mieszkania i o co chodzi z podatkiem od drugiego miejsca zamieszkania.

Optymalne drugie mieszkanie

Optymalne drugie mieszkanie nie musi być duże lub luksusowo urządzone. Tutaj na pierwszy plan wysuwają się inne priorytety. Mieszkanie powinno być dostosowane do potrzeb i nie drogie. Ważnym jest również, aby drugie miejsce zamieszkania znajdowało się w pobliżu miejsca pracy. Ostatecznie w większości przypadków praca jest powodem wynajęcia drugiego mieszkania. W dużych miastach zazwyczaj nie jest tak łatwo znaleźć niedrogie mieszkanie do wynajęcia ze względu na dużą konkurencję. Dzięki tym wskazówkom dotyczącym poszukiwania mieszkania, na pewno uda Państwu się jeszcze dostać dodatek na ładne drugie mieszkanie.

Dlaczego wiele miast pobiera podatek od drugiego miejsca zamieszkania?

W przypadku każdego pierwszego miejsca zamieszkania gminy otrzymują od rządu federalnego zwrot podatku, ale nie w przypadku drugiego miejsca zamieszkania. Nakładając podatek na drugorzędne miejsce zamieszkania, gminy chcą zachęcić obywateli do zameldowania raczej ich głównego miejsca zamieszkania niż drugorzędnego.

Wymiary drugiego miejsca zamieszkania nie mają znaczenia przy naliczaniu podatku od drugiego miejsca zamieszkania. W niektórych gminach nawet stałe pole biwakowe jest uważane za drugie miejsce zamieszkania. Inne gminy sprawdzają, czy mieszkanie jest wyposażone w łazienkę lub aneks kuchenny przed pobraniem podatku od drugiego miejsca zamieszkania.

Faktem jest, że jeśli zameldują Państwo drugie mieszkanie i przebywają Państwo tam dłużej niż sześć miesięcy w roku, odpowiedzialna administracja gminy może nałożyć podatek od drugiego miejsca zamieszkania.

Rozgraniczenie: główne miejsce zamieszkania i drugie miejsce zamieszkania

Zgodnie z przepisami federalnej ustawy meldunkowej mieszkanie jest uważane za główne miejsce zamieszkania, jeżeli użytkownik spędza tam większość czasu. Wyjątek od tej zasady stanowią często małżonkowie, studenci i pracownicy, którzy ze względów zawodowych mają drugie miejsce zamieszkania: w tym przypadku prawo zazwyczaj zakłada, że centrum życia znajduje się w miejscu zamieszkania małżonków lub rodziny i przyjaciół i uznaje to miejsce zamieszkania za główne – nawet jeśli dana osoba przebywa głównie w drugim miejscu zamieszkania.

Podstawa prawna definiuje drugą rezydencję jako miejsce zamieszkania na terenie kraju, które nie jest użytkowane jako główne miejsce zamieszkania. Jeśli, na przykład, mają Państwo domek letniskowy nad Morzem Północnym i przebywają tam przez dłuższy okres w roku, to zakwaterowanie to jest zazwyczaj uważane za rezydencję drugorzędną.

Termin rozliczenia i wysokość podatku od drugiego miejsca zamieszkania

Jeżeli gmina pobiera podatek od drugiego miejsca zamieszkania, jest on należny raz w roku. Kwota ta jest obliczana jako procent rocznego czynszu netto bez uwzględnienia kosztów ubocznych. Udział procentowy jest określany przez każdą gminę niezależnie. Na przykład w Kolonii pobiera się dziesięć procent rocznego czynszu netto bez kosztów ubocznych jako podatek od drugiego miejsca zamieszkania. W Lipsku natomiast odsetek ten wynosi 16 procent.

Czy można odliczyć od podatku drugie miejsce zamieszkania?

Podatek od drugiego miejsca zamieszkania jest uznawany w ramach prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego pod kątem podatkowym, jeżeli mieszkanie jest użytkowane z przyczyn zawodowych, a koszty wynajmu wynoszą co najmniej dziesięć procent kosztów głównego miejsca zamieszkania.

W odniesieniu do możliwości odliczenia podatku rozróżnia się, czy wnioskodawca jest pracobiorcą czy osobą prowadzącą działalność na własny rachunek:

  • Jako pracobiorca mogą Państwo zadeklarować podatek od drugiego miejsca zamieszkania w ramach kosztów uzyskania przychodu w załączniku dot. Przychodu jako pracownik (załącznik N) Państwa prywatnego zeznania podatkowego.
  • Prowadzą Państwo działalność na własny rachunek, wydatki stanowią koszty operacyjne firmy, które należy uwzględnić przy ustaleniu Państwa zysku.

Należy mieć na uwadze, że niezameldowanie drugiego miejsca zamieszkania i niepłacenie od niego podatku stanowi oszustwo podatkowe. Grozi wtedy Państwu albo wysoka grzywna, albo kara więzienia do pięciu lat.

Czy istnieje możliwość zwolnienia z płacenia podatku od drugiego miejsca zamieszkania?

Każda osoba utrzymująca drugie miejsce zamieszkania musi je zameldować we właściwym urzędzie i liczyć się z tym, że zostanie nałożony na nie podatek. Osoby dojeżdżające do pracy, które korzystają z drugiego miejsca zamieszkania w ciągu tygodnia pracy i wracają do domu w weekend, są zwolnione z obowiązku płacenia podatku od drugiej rezydencji. Aby zwolnienie podatkowe mogło zostać przyznane, osoby te muszą być w związku małżeńskim lub w zarejestrowanym związku partnerskim. Ponadto osoby, które mieszkają w domach spokojnej starości lub domach opieki, tymczasowo mieszkają w hotelu lub mieszkają we wspólnocie mieszkaniowej w ramach Niemieckiej Służby Wolontariackiej, niemieckiej służby cywilnej lub służby wojskowej, są również zwolnione z płacenia podatku od drugiego miejsca zamieszkania.