Więcej czasu na zeznanie podatkowe 2020

Mehr Zeit für die Steuererklärung 2020

Dobra wiadomość dla wszystkich podatników, którzy nie mogą sporządzić zeznania podatkowego w czasie wakacji. Termin złożenia zeznania został przesunięty z 31 lipca 2021 na 31 października 2021. 

Jeśli zeznanie podatkowe jest opracowywane przez doradcę podatkowego lub stowarzyszenie pomocnicze w zakresie podatku dochodowego (Lohnsteuerhilfeverein), termin złożenia zeznania pada 31 maja 2022. Teraz nastąpiła oficjalna zgoda Rady Federalnej: przedłużenie terminu jest już faktem dokonanym. 

Przyczyną przedłużenia terminu złożenia zeznania jest obciążenie obywateli, urzędów oraz doradców podatkowych spowodowane koronakryzysem.

Jeśli ktoś mimo przedłużenia terminu nie da rady złożyć zeznania w nowym terminie może złożyć wniosek o przedłużenie terminu. Wniosek ten trzeba poprzeć dobrym argumentem.

Ważne:

W przypadku zeznania podatkowego za rok 2020 urząd skarbowy może zarządzić złożenie go w terminie leżącym przed 31 maja 2022. 

 


Przegląd przedłużonych terminów!

 

Jeśli… … składają Państwo zeznanie dobrowolnie: …są Państwo do tego zobowiązani
(za pomocą doradcy podatkowego)
Za rok podatkowy 2019 31.12.2023 31.07.2020
>(28.02.2021)
 Za rok podatkowy 2020 31.12.2024 zmienione terminy dla złożenia zeznania:
02.08.2021 31.10.2021
(28.02.2022) (31.05.2022)
Za rok podatkowy 2021 31.12.2025 01.08.2022
(28.02.2023)