Dlaczego powinienem złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech?

Dlaczego powinienem złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech?

Dlaczego powinienem złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech?

Na dziesięciu podatników w Niemczech dziewięciu z nich otrzymuje zwrot podatku po złożeniu zeznania podatkowego (zgodnie z danymi podanymi przez Federalny Niemiecki Urząd Statystyczny). Każdy, kto ma dochody w Niemczech, może ubiegać się o zwrot części podatku dochodowego, który płacił przez cały rok. Z pomocą tak dobrego oprogramowania, jakim jest SteuerGo.de, proces ten powinien zająć tylko około godziny. W kolejnych latach proces ten jest jeszcze łatwiejszy i odbywa się szybciej dzięki automatycznemu transferowi wielu danych. 

Jakiej kwoty zwrotu podatku mogę się spodziewać?

Jeśli są Państwo zatrudnieni, płacą Państwo regularne podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. Kwota podatku do zapłacenia zależy od wysokości zarobków, stanu cywilnego i grupy podatkowej. Podatek od zatrudnienia jest potrącany przez pracodawcę i odprowadzany bezpośrednio do urzędu skarbowego. 

Jednakże na tym etapie nie są brane pod uwagę żadne okoliczności, które kwalifikowałyby Państwa do uzyskania niższej stawki podatku. Przykładowo, ulga w wysokości 1.000 euro na wydatki związane z kosztami uzyskania przychodu (Werbungskostenpauschale) może zostać przyznana tylko wtedy, gdy złożą Państwo zeznanie podatkowe. 

Oznacza to, że większość osób otrzymuje średni zwrot podatku w wysokości ok. 950 euro, użytkownicy SteuerGo.de mogą spodziewać się zwrotu do nawet 1.100 euro dzięki różnym indywidualnym wskazówkom dotyczącym oszczędzaniu na podatkach. 

Zarejestruj się teraz, by otrzymać zwrot podatku z urzędu skarbowego

By zapobiec płaceniu podatku w Niemczech i kraju pochodzenia, Niemcy zawarły umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z większością krajów. Aby uzyskać informację o swoim kraju, należy odwiedzić stronę internetową Federalnego Ministerstwa Finansów. Jeśli już opuścili Państwo Niemcy, mogą Państwo złożyć zeznanie podatkowe z kraju pochodzenia. Wystarczy, że podadzą Państwo dane aktywnego niemieckiego konta bankowego do zwrotu podatku. 

Kto musi złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech?

Generalnie zaleca się wszystkim pracownikom złożenie zeznania podatkowego ze względu na oczekiwany zwrot podatku, jednakże istnieją pewne okoliczności, które do tego zobowiązują.

Dzieje się tak w przypadku, kiedy w roku 2018 dochód przekroczył 9.000 euro na osobę (18.000 euro na małżeństwo lub zarejestrowany związek partnerski) i jeśli

 • Są Państwo w związku małżeńskim, a jeden z małżonków wybrał klasę podatkową (Steuerklasse) III lub V, zgodnie z zaświadczeniem o podatku od wynagrodzenia  (Lohnsteuerbescheinigung).
 • Urząd skarbowy (Finanzamt) przyznał Państwu ulgę (Freibetrag) na zeznanie podatkowe z dochodów z zatrudnienia.
 • Mają Państwo inne źródła przychodu lub zasiłki zastępcze (Lohnsteuerersatzleistungen) przekraczające 410 euro, np. zasiłek macierzyński (Mutterschaftsgeld), zasiłek rodzicielski (Elterngeld) lub płatny urlop chorobowy.
 • Otrzymali Państwo dochody nadzwyczajne, takie jak odprawa, za którą pracodawca zatrzymał podatek od zatrudnienia.
 • Są Państwo po rozwodzie i przynajmniej jeden z małżonków wstąpił w związek małżeński ponownie w tym samym roku.
 • Są Państwo zatrudnieni u kilku pracodawców w tym samym czasie (z wyłączeniem pracy na ćwierć etatu- Minijob). 
 • W ciągu roku obrotowego, np. w trakcie przeprowadzki do/ wyprowadzki z Niemiec, uzyskali Państwo dochody w innym kraju.

Osoby wykonujące wolny zawód oraz osoby pracujące na własny rachunek są również zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego, ponadto obowiązuje to także emerytów, którzy otrzymują rentę przekraczającą 1.500 euro miesięcznie i nie złożyli wcześniej zeznania podatkowego.  

Jeśli urząd skarbowy wysłał Państwu upomnienie z wyznaczeniem terminu dla złożenia zeznania podatkowego, wówczas są Państwo do tego zobowiązani, nawet jeśli nie dotyczą Państwa żadne z powyższych postanowień.

Jak mogę sporządzić zeznanie podatkowe?

Oprócz możliwości pobrania i wydrukowania formularzy zeznania podatkowego, można również również skorzystać z oficjalnego oprogramowania znanego jako ELSTER (ELektronische STeuerERklärung). To narzędzie umożliwia złożenie zeznania podatkowego przez internet, co pozwala zaoszczędzić Państwu i urzędowi skarbowemu na czasie. Trzeba tylko zarejestrować się na ich stronie i założyć konto, a hasło zostanie przysłane Państwu pocztą. 

Narzędzie to jest bezpłatne, ale oprogramowanie dostępne jest tylko w niemieckiej (biurokratycznej) wersji językowej i jest bardzo skomplikowane. Jako że zostało ono utworzone przez Ministerstwo Finansów, nie zawiera żadnych wskazówek dotyczących możliwości oszczędzenia na podatkach, jak i zapewnienia sobie większego zwrotu podatku poprzez wskazanie pól, które mogły zostać pominięte. 

Oprogramowanie do składania zeznania podatkowego i aplikacje internetowe

Jeśli narzędzie ELSTER okaże się dla Państwa zbyt skomplikowane, istnieje jeszcze szereg innych stacjonarnych i internetowych programów, które pomogą Państwu prawidłowo wypełnić niemieckie zeznanie podatkowe. Udzielają one również wskazówek i wsparcia w zakresie zwiększenia kwoty zwrotu podatku.

Jako pierwsze i najbardziej zrozumiałe oprogramowanie internetowe w polskiej wersji językowej, SteuerGo.de jest idealne dla osób zatrudnionych i osób wykonujących wolny zawód, zwłaszcza podczas sporządzania zeznania po raz pierwszy. 

 • Zostaną Państwo przeprowadzeni krok po kroku przez przejrzyście ustrukturowany portal.
 • Po zarejestrowaniu i utworzeniu konta wszystkie dokonane zmiany będą zapisywane automatycznie.
 • I wszystko to po polsku – każdy etap procesu. Bogactwo tekstów wyjaśniających pomoże Państwu zrozumieć to, co niezbędne, a kluczowe pojęcia w języku niemieckim podane są w nawiasach, by ułatwić Państwu poruszanie się po niemieckich dokumentach podatkowych. 
 • Mogą się Państwo z nami skontaktować przez e-mail, czat lub zadzwonić na naszą infolinię, jeśli mają Państwo jakieś pytania.
 • To kosztuje tylko 29,95 euro i opłatę należy uiścić tylko wtedy, gdy faktycznie zdecydują się Państwo na złożenie zeznania za pomocą tego oprogramowania. 

Nasze oprogramowanie informuje Państwa na czas o tym, jakiej kwoty zwrotu podatku można się spodziewać, aby wiedzieli Państwo, czy jednorazowa opłata jest tego warta.

Pomoc indywidualna

Mogą się Państwo  również zwrócić do doradcy podatkowego (Steuerberater) lub “związku pomocy podatkowej” (Lohnsteuerhilfeverein) o sporządzenie zeznania. Mimo, że usługi ekspertów podatkowych są  kosztowne, może się to opłacić, jeśli Pańskie dochody są wysokie, a sytuacja osobista jest złożona ze względu na posiadanie nieruchomości lub innych źródeł przychodu. Z tych usług często korzystają osoby wykonujące wolny zawód i osoby pracujące na własny rachunek o wysokich dochodach.

Jeśli jednak zdecydują się Państwo na samodzielnie sporządzenie zeznania, mogą się też Państwo skontaktować ze swoim urzędem skarbowym (Finanzamt). Odpowiednie dane kontaktowe znajdują się w SteuerGo. Chociaż urząd skarbowy udziela odpowiedzi na pytania, nie pomaga on w wypełnieniu samego zeznania podatkowego. 

Istnieje wiele usług zagranicznych na rynku oferujących pomoc w sporządzeniu zeznania w Niemczech.  Należy jednak pamiętać, że działają one nieoficjalnie, ponieważ nie posiadają do tego uprawnień wydanych im na mocy niemieckiego prawa. Z tego powodu nie są oni w stanie udzielić Państwu pomocy w razie pytań z/do urzędu skarbowego lub też reprezentować Państwa w razie popełnienia błędu przez urząd skarbowy, co może się zdarzyć ze względu na złożoność niemieckiego prawa lub dotrzymanie terminów. 

Termin złożenia zeznania

Rok podatkowy w Niemczech obejmuje okres od stycznia do grudnia danego roku. Zeznanie podatkowe za każdy miniony rok można złożyć już od 01.01 następnego roku. Jeśli są Państwo zatrudnieni, powinni Państwo do lutego otrzymać zestawienie o podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuerbescheinigung) od pracodawcy.

Jeżeli nie są Państwo zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego (jak podano powyżej) , mają Państwo cztery lata na złożenie zeznania. Przykładowo, w roku 2019 mogą Państwo złożyć zeznanie podatkowe za rok 2018, 2017, 2016 i 2015 jednocześnie i mogą oczekiwać zwrotu podatku w wysokości kilku tysięcy euro za jednym zamachem. 

Jeśli są Państwo zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego (Einkommensteuererklärung), muszą to Państwo zrobić do 31.07 roku następującego po tym, w którym uzyskano dochód. W przypadku spóźnionego złożenia zeznania podatkowego mogą zostać naliczone kary i odsetki, jednak urząd skarbowy z reguły najpierw wysyła upomnienie i ostrzeżenie. 

Jeżeli nie mogą Państwo dotrzymać wyznaczonego terminu złożenia zeznania, mogą się Państwo zawsze skontaktować z miejscowym urzędem skarbowym (Finanzamt) przed 31.07 i złożyć wniosek o przedłużenie terminu oddania zeznania o dwa lub trzy miesiące bez dalszych wyjaśnień. Termin złożenia zeznania jest wtedy przedłużany automatycznie, bez formalnej odpowiedzi urzędu skarbowego.

Po złożeniu zeznania, opracowanie go przez urząd skarbowy i przelanie zwrotu podatku na konto bankowe trwa od ośmiu do dwunastu tygodni. Na swoim koncie użytkownika w SteuerGo mogą Państwo zobaczyć, ile czasu zajmuje obecnie opracowanie zeznania podatkowego w Państwa urzędzie skarbowym. Po opracowaniu zeznania przez Państwa urząd skarbowy, znajdą tam Państwo również decyzję podatkową (Steuerbescheid) z wyszczególnieniem kwoty zwrotu podatku i uwag ze strony urzędu skarbowego.

Legalne sposoby na zwiększenie zwrotu podatku

Podobnie jak w wielu innych krajach, Niemcy pozwalają na odliczenie różnych wydatków od dochodu podlegającego opodatkowaniu, co zmniejsza obciążenie podatkowe i zwiększa jego zwrot. Niektóre z wydatków, które można odliczyć w zeznaniu podatkowym, zostały wyszczególnione poniżej:

Wydatki związane z kosztami uzyskania przychodu (Werbungskosten) obejmują

 • Wydatki wynikające ze zmiany miejsca zamieszkania ze względów zawodowych (włączając koszty przeprowadzki do/ wyprowadzki z lub w obrębie Niemiec)
 • Koszty aplikacji o pracę, w tym aplikacje złożone za granicą
 • Wydatki za przejazdy z domu do miejsca pracy
 • Koszty doskonalenia zawodowego, takie jak książki związane z pracą, kursy szkoleniowe, kursy językowe itp.
 • Wydatki na sprzęt użytkowany w celach zawodowych, np. laptop, komputer stacjonarny itp.
 • Koszty wynikające z prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego na terenie Niemiec lub w Niemczech i za granicą, np. jeśli prowadzą Państwo pierwszorzędne gospodarstwo domowe za granicą, gdzie mieszka Pańska rodzina (żona z dziećmi): bilety na samolot i pociąg, rozmowy telefoniczne, czynsz płacony w Niemczech

Wydatki specjalne (Sonderausgaben) obejmują

 • Wydatki związane z ubezpieczeniem emerytalnym, tj. składki na ubezpieczenie rentowo-emerytalne i składki na prywatne systemy emerytalne
 • Wydatki na dodatkowe oszczędności emerytalne
 • Darowizny na cele charytatywne i polityczne dla niemieckich organizacji

Obciążenia nadzwyczajne (außergewöhnliche Belastungen) obejmują

 • Wydatki osobiste, które większość podatników nieuchronnie ponosi, np. osobiste koszty leczenia
 • Wsparcie finansowe dla bliskich osób w potrzebie
 • Szkolenie zawodowe

Dla każdego dziecka poniżej 18. roku życia (lub poniżej 27. roku życia, jeśli nadal uczęszcza do szkoły i nie ma własnych dochodów) zapewnia się 

 • Kwotę wolną od podatku na dziecko i zasiłek na opiekę nad dzieckiem, edukację lub szkolenie zawodowe lub
 • Zasiłek na dziecko

Urząd skarbowy sprawdza która opcja jest najbardziej korzystna dla każdego podatnika: zasiłek na dziecko czy odliczenie wyżej wymienionych świadczeń lub kwot wolnych od podatku. Dodatkowo, odliczenie podatkowe z tytułu zasiłku za opiekę nad dzieckiem może być naliczone do 4.000 euro za dziecko na rok.

Istnieją dodatkowe ulgi z tytułu wydatków związanych z zatrudnieniem lub usług w gospodarstwie domowym lub też usług z nim związanych.

Złożenie zeznania podatkowego jest szczególnie wskazane, jeśli pracowali Państwo tylko przez kilka miesięcy w Niemczech i przez resztę roku w kraju o niższych dochodach. Pańskie wynagrodzenie będzie traktowane wówczas, jakby obowiązywało przez cały rok, co prowadzi do niższego progu podatkowego i niższych podatków. 

Im więcej warunków Państwo spełniają, tym wyższy będzie Pański zwrot. Oprogramowanie SteuerGo prowadzi Państwa przez wszystkie te sekcje z prostymi pytaniami i szczegółowymi wyjaśnieniami dotyczącymi każdego kroku. 

Ważne jest zachowanie wszystkich pokwitowań większości wydatków jako dowodu, że zostały one poniesione między 01.01 a 31.12 danego roku. Jeśli jednak podejmują Państwo pracę w Niemczech, która podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i ponieśli związane z tym koszty w zeszłym roku, mogą je Państwo zadeklarować i odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu. W tym celu należy złożyć zeznanie podatkowe również za poprzedni rok, nawet jeśli w tym roku podatkowym nie uzyskali Państwo żadnych dochodów w Niemczech. Obniżka podatku zostanie przeniesiona na rok, w którym uzyskali Państwo dochód w Niemczech. 

Dokumenty potrzebne do złożenia zeznania podatkowego

 1. Zaświadczenie o podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuerbescheinigung) podsumowujące całkowity dochód i podatki zapłacone w ciągu roku, który został wystawiony przez Pańskiego pracodawcę na zakończenie stosunku pracy lub pod koniec roku podatkowego.
 2. Numer identyfikacji podatkowej (TIN, Steuer-Identifikationsnummer oder Steuer-ID), unikalny 11-cyfrowy numer otrzymywany pocztą ok. sześć tygodni po zameldowaniu się w Niemczech w Urzędzie Spraw Obywatelskich (Bürgeramt) 
 3. Numer podatkowy (Steuernummer), jeśli został Państwu on przyznany przez Pański urząd skarbowy. Numer ten widnieje na Państwa ostatniej decyzji podatkowej (Steuerbescheid).
 4. Numer Pańskiego konta bankowego w Niemczech do zwrotu podatku (IBAN, BIC).
 5. Dokumenty poświadczające wszelkie dochody uzyskane poza terytorium Niemiec w roku, za który składają Państwo zeznanie podatkowe. Na tej podstawie ustala się stawkę podatkową. Nie dochodzi wtedy do podwójnego opodatkowania.
 6. Dokumenty dotyczące wszelkich potrąceń (patrz powyżej):
  • Koszty uzyskania przychodu (Werbungskosten)
  • Wydatki specjalne (Sonderausgaben)
  • Obciążenia nadzwyczajne (außergewöhnliche Belastungen)
 7. Dziecko/-i, jeśli dotyczy 
  • Imię, data/-y urodzenia dziecka(-ci)
  • Kwota i okres, za który otrzymywano świadczenia na dziecko (Kindergeld). Jeżeli wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego został odrzucony, wymagane jest pismo odrzucenia wniosku.
 8. Wszelkie inne dochody lub świadczenia rządowe, np. zasiłek rodzicielski (Elterngeld), zasiłek macierzyński (Mutterschaftsgeld) itp.

Zarejestruj się teraz, by otrzymać zwrot podatku z urzędu skarbowego.