Urzędy skarbowe mają rozpocząć opracowywanie zeznań podatkowych od marca 2020 r.

Począwszy od marca, administracja podatkowa może rozpocząć opracowanie zeznania podatkowego za poprzedni rok, tak aby pierwsze decyzje podatkowe mogły być wysłane w tym samym miesiącu. Zgłosił to dziś minister finansów Hesji dr Thomas Schäfer.

Pracodawcy, ubezpieczalnie i inne instytucje przesyłają potrzebne dane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną z reguły do końca lutego. Ponadto urzędy skarbowe mają od marca dostęp do standardowych programów służących do obliczania podatków. Od tej chwili urzędy skarbowe mogą rozpocząć pracę nad nadesłanymi im zeznaniami podatkowymi. Jak poinformowała administracja podatkowa kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii, najwyższe organy podatkowe federacji i krajów związkowych wspólnie ustaliły dzień 15 marca za ogólnokrajowy termin rozpoczęcia opracowywania zeznań.

Administracja podatkowa zaleca składanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną. W 2019 r. ponad 65 procent osób w Hesji skorzystało z możliwości składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną – informuje Ministerstwo Finansów Hesji. Dane ogólnokrajowe nie są jeszcze dostępne.

Obywatele, którzy chcą złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowych formularzy i nie są zobowiązani do składania ich drogą elektroniczną, mogą pobrać formularze z naszej partnerskiej strony internetowej Lohnsteuer-kompakt.de. Formularze można również odebrać w urzędzie skarbowym i większości urzędów obywatelskich w miastach i gminach. W uzasadnionych wyjątkowych przypadkach – np. u osób niepełnosprawnych, w bardzo sędziwym wieku lub osób poważnie chorych – formularze mogą być również wysyłane na życzenie telefonicznie.

Najszybsze urzędy skarbowe w Niemczech 2019

Czas opracowywania zeznań podatkowych wynosi zazwyczaj od pięciu tygodni do sześciu miesięcy. W zależności od złożoności sprawy podatkowej i kompletności dokumentów, w poszczególnych przypadkach może to trwać dłużej – lub znacznie szybciej.

W naszym katalogu dotyczącym urzędu skarbowego lub bezpośrednio podczas sporządzania zeznania podatkowego mogą Państwo sprawdzić jaki jest obecny czas opracowania zeznania w Państwa urzędzie skarbowym.

Terminy dla składania zeznań podatkowych

Podatnicy powinni sobie w tym roku zaznaczyć piątek 31 lipca 2020 r. jako termin na oddanie zeznania. Od 2018 r. termin ten został przedłużony o dwa miesiące i obecnie zawsze kończy się w lipcu następnego roku.

Podatnicy, którzy korzystają z pomocy doradcy podatkowego, mają jeszcze więcej czasu. Dla nich termin zostaje przedłużony z dnia 31 grudnia następnego roku do dnia 28 lub 29 lutego roku następnego (patrz tabela). W roku podatkowym 2019 ostatnim terminem składania zeznań jest 28 luty 2021 r., w którym to należy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe za rok 2019.

Terminy dla składania zeznań podatkowych
Jeśli składają Państwo zeznanie podatkowe… ….dobrowolnie …są do tego zobowiązani
(poprzez doradcę podatkowego)
Rok podatkowy 2018 31.12.2022 31.07.2019
(29.02.2020)
X rok podatkowy 2019 31.12.2023 31.07.2020
(28.02.2021)
Rok podatkowy 2020 31.12.2024 02.08.2021
(28.02.2022)